voetbal


Onze visie:

SV Terwolde is een voetbalclub die midden in de dorpse samenleving van Terwolde wil staan. Onze laagdrempelige vereniging kenmerkt zich derhalve door gastvrijheid en een hoog wij-gevoel, wellicht het best ge´llustreerd door het grote aantal trouwe vrijwilligers. Hierdoor neemt SV Terwolde een prominente plaats in in de gemeente Voorst. Wij willen dan ook iedereen op een maatschappelijk verantwoorde wijze laten genieten van de voetbalsport.

Onze missie:

De afdeling voetbal van de Sportvereniging Terwolde heeft zich ten doel gesteld plezier en ambitie op het veld te verenigen. Recreatief en prestatief voetbal, uiteraard binnen vooraf bepaalde grenzen, gaan binnen onze voetbalclub dan ook uitstekend samen.Het respect voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter is daarbij een herkenbare en positieve clubcultuur geworden.

De kernwaarden:

  • Sportief   
  • Plezier
  • Betrokken
  • Respect
  • Sociale binding
  • Realistisch ambitieus

Beleidsplan: 2014-2015

svterwolde/download/common/beleidsplan-sv-terwolde-mei-2014.pdf

zoeken
onze sponsoren