SV Terwolde


Bij SV Terwolde werken wij actief aan prettige sfeer op en om de velden. Hierbij mikken we niet alleen op spelers, maar ook op de begeleiders, scheidsrechters, ouders en publiek.
Samen maken we de sfeer op de club door het gedrag dat we vertonen. Als iedereen zich normaal gedraagt, dan ontstaat er vanzelf een prettige sfeer. 

Maar wat is normaal? Dat zullen we elkaar moeten vertellen. Daarom is het Sportiviteit en Respect-beleid bij SV Terwolde op de eerst plaats gericht op het bevorderen van een cultuur, waarin het gewoon is om elkaar positief aan te spreken op gedrag. Onder positief aanspreken verstaan wij ‘Complimenten geven voor gewenst gedrag’ en ‘Vragen stellen over ongewenst gedrag’. Als het lukt om op een positieve manier in gesprek te blijven over gewenst en ongewenst gedrag, zullen we de neiging hebben om ons volgens de norm te gedragen en ontstaat er vanzelf een prettige sfeer op de vereniging.Per doelgroep, spelers, begeleiders, scheidsrechters, ouders en publiek, ontwikkelen we activiteiten om het positief aanspreken te stimuleren. 

Hieronder vind je de activiteiten die er tot heden in het kader van Sportiviteit en Respect zijn ondernomen.zoeken
onze sponsoren