SV Terwolde

Verslag jaarvergadering Vrienden van Sv Terwolde.
17 december 2019.

Opening:
De vergadering wordt geopend door Jan Willem en hij heet een ieder van harte welkom.


Ingekomen stukken:
Offertes panna veld
6 Afmeldingen van leden voor deze vergadering.
Schriftelijke toestemming van de verhuurder (velden) om een panna veld aan te leggen.


Mededelingen:
Het leden aantal bedraagt: van 12 naar 13 bedrijven en van 67 naar 98 particulieren leden.
Het leden aantal is o.a. toegenomen door het weekend van het 100 jarig bestaan van de club.

Goedkeuring verslag 2018:
Joost Boons:
hoe zit het met de tv’s die evt geleverd zouden worden door J. Veldwijk.
Antw. Deze t.v. ’s zijn helaas toch niet vrij gekomen bij zijn werkgever.
Dus kunnen we op dit moment geen vervolg geven aan andere tv’s
voor in de kantine of bestuurskamer.


Gerrit Nieuwenhuis.
In het verslag van vorig jaar wordt een naam genoemd van iemand die belangeloos qua werk en materiaal heeft meegewerkt aan de vernieuwde speeltuin.
Er zijn meer mensen die dit hebben gedaan die niet worden genoemd.
Antw: Het verslag van 2018 zal worden aangepast.

Gerealiseerde zaken 2019:
Er is een draagbare speaker aangeschaft door de jeugd.

Goedkeuring financieel jaarverslag:
Deze wordt door de aanwezige leden ingezien en goedgekeurd.

Budget 2020:
Het budget voor 2020 zal worden besteed aan de aanleg van een panna veld.
Medio Augustus zal hier een start mee worden gemaakt in overleg met de beheer commissie.
Het budget dat er is zal niet toereikend zijn, maar er zullen nog partijen worden benaderd om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.
Gekeken wordt b.v. naar Jantje Beton – Business club – Cruijff foundation. Enz.
Dit gaan Marco en Andrea v/d Berg op zich nemen.

Alle hulp en ideeŽn van onze leden of daarbuiten zijn natuurlijk van harte welkom.
B.v. is er geld nodig voor de aanleg van verharding om het panna veld.
En de mogelijkheid bestaat dat we het zwarte grond moeten monsteren als we deze gaan afvoeren naar een andere locatie.
Dit i.v.m. de nieuwe regelgeving.
Zou dan een extra kostenplaatje van 1600 euro wezen.

Tijdens deze vergadering is een offerte te bekijken van de partij die het panna veld gaat aanleggen.
Hierin staan o.a. afmetingen veld, soort veld, soort hekwerk, prijs, enz.)
(deze offerte is in te zien bij 1 van onze bestuursleden)
Tijdens het inkijken wordt er gevraagd of er ook belijning voor volleybal opkomt.
Antw:
Buitenom en een rechte lijn in het midden waren al meegenomen in de offerte.
Deze zal dus worden aangepast met belijning voor volleybal.
Tijdens het trainingskamp van Go Ahead Eagles kan de tent gewoon geplaatst worden op dit panna veld.
Aan de leverancier van het panna veld wordt nog gevraagd hoe lang deze tent zoal kan blijven staan en welk soort loop vlonders hierop men moet gebruiken.
Tevens zullen er borden rondom het veld komen te hangen dat het verboden is om met kauwgom, chips, andere eten en drinkwaren op het veld te begeven.
Dit is zeer belangrijk i.v.m. de levensduur van het veld.

Rondvraag:
Ria Sijbrand:
Ondanks dat het volledige budget volgend jaar naar het panna veld gaat, wat een goede zaak is, wil ik toch de volgende vraag stellen.
Zou graag een aanvraag willen doen voor een sportruimte bij de club.
Veel mensen van de club, en uit Terwolde gaan naar Twello, Deventer, Apeldoorn om te sporten, het zou voor Sv Terwolde extra inkomsten kunnen zijn.

Antw:
Het idee is natuurlijk erg goed.
In het verleden is er rekening mee gehouden qua bouw om een extra kleedkamer te kunnen realiseren, waar je dus ook een sportruimte van kan maken.
Deze ruimte is nu volledig in gebruik voor de grasmaaiers, gereedschap enz. 
Dit is natuurlijk aan te passen door opnieuw te (ver) bouwen.
Op dit moment is daar dus geen geld voor bij de vrienden van.

Gerrit Nieuwenhuis.
Is het wel verstandig om het panna veld aan te leggen qua kosten
En dan kijkend naar: blijft de GAE wel hun trainingskamp en wedstrijden houden bij Sv Terwolde.
Deze inkomsten zijn heel belangrijk voor Terwolde en misschien moet we dit geld daar voor gebruiken.
Tony Leurink neemt hiervoor het woord en meld dat het inderdaad elke keer maar weer de vraag is met een nieuwe trainer. Wil hij zijn oefenwedstrijden wel bij Sv Terwolde spelen.
Het panna veld kan een positieve uitwerking hierop hebben.
De spelers kunnen hier gebruik van maken.
Maar men ziet ook dat Terwolde bezig blijf, met o.a. deze vernieuwing.
Tevens meld Jan Willem Kleiboer dat er diverse mensen vragen “wanneer komt het panna veld er” er is dus vraag naar.
Ook zijn er een aantal anonieme sponsors geweest die 500 euro hebben gesponsord voor aanleg van dit veld.
Waaronder niet anoniem (meer) Marco v/d Berg.
Onze jeugd traint in de wintermaanden voor een bepaald bedrag in de gymzaal.
Men zou nu wat kunnen besparen om nu de trainingen op het panna veld te geven.

Dik Nieuwenhuis:
Het kunstgras panna veld heeft een bepaalde levensduur, hoe gaat het qua kosten over bv 10 jaar.
Antw:
Er is afgesproken dat De Vrienden van Sv Terwolde en Sv Terwolde
allebei 400 euro per jaar achteruit legt voor aanleg van een nieuw veld over c.a. 10 a 12 jaar.

Ruben Berends:
Het lijkt mij geen goed idee om losse goaltjes op dit panna veld te plaatsen, hiermee kan schade aan het veld en de omheining worden gemaakt.
Antw:
Om door de leverancier vaste goaltjes in het hekwerk te laten maken
Kost erg veel geld. (c.a. 2500 euro per goal)
Na wat overleg met andere leden zal er met de leverancier worden overlegd wat er mogelijk is.
Men denkt hierbij aan eigen leden die hierin iets voor ons kunnen betekenen qua las / constructie werk.
Hierover later dus meer.

Sluiting:
Jan Willem bedankt iedereen voor hun inbreng, nodigt iedereen nog uit voor een drankje en sluit deze vergadering.

Bestuur: Vrienden van Sv Terwolde


zoeken
onze sponsoren