SV Terwolde

Jaarvergadering Vrienden van SV Terwolde

Datum: Dinsdag 17 December 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kantine Sv Terwolde

Agenda 2019:

Opening:
Ingekomen stukken/aangedragen ideeŽn:
Mededelingen:
Goedkeuring verslag 2018:
Gerealiseerde zaken 2019:
Goedkeuring Financieel jaarverslag:
Budget 2020:
Rondvraag:
Sluiting:

Namens Bestuur Vrienden van Sv Terwolde.

zoeken
onze sponsoren