SV Terwolde

14 mei 2018


Binnenkort groot spektakel in onze kantine! Op 16 juni kan iedereen vanaf 20:00 uur genieten van de Hollandse Summerparty, georganiseerd vanuit de afdeling volleybal en de voetbalveteranen. Met de opbrengst zal een deel van het jubileumfeest ter eren van ons 100 jarig bestaan in 2019 gefinancierd worden. Het belooft een spetterende avond in warme sferen te worden……

De entreekaartjes kosten EUR 5,- en kunnen bij Monique Witteveen en Ria Sijbrand gekocht worden.

Beleid Grensoverschrijdend gedrag: VOG aanvraag
In het vorige ‘stukje van de voorzitter’ gaf ik aan dat we VOG’s (=verklaring omtrent gedrag) aan het aanvragen zijn bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de leden van het dagelijks bestuur. Dit in verband met ons beleid ‘grensoverschrijdend gedrag’ wat ik oktober in de Algemene Ledenvergadering is geaccordeerd. De leden van het Dagelijks Bestuur en Ed Beugels, onze vertrouwenscontactpersoon, zijn ondertussen allemaal in het bezit van een goedgekeurd VOG. Nu volgt de procedure voor de voorzitters van de afdeling voetbal, volleybal en dans. Ook worden de leden van het jeugdbestuur op korte termijn benaderd voor de VOG aanvraag.
Vrijwilligersavond op 15 juni
Op vrijdag 15 juni is de jaarlijkse vrijwilligersavond. Vrijwilligers: noteer deze avond vast in uw agenda! William is al druk met de voorbereidingen van het programma bezig. De uitnodiging ontvangt u tegen die tijd.

Sixday
De voorbereidingen voor de jaarlijkse Sixday zijn in volle gang. Deze zal plaatsvinden op zondag 17 juni. Teams kunnen zich inschrijven tot vrijdag 8 juni om 18:00 uur bij Henk Klein Lankhorst. Zie de website onder ‘activiteiten’/Sixday 2018’ voor meer informatie.

Wist je dat……………..?

  • Kristel Leurink, Kim Nikkels en Brenda van Werven zijn geslaagd voor hun EHBO diploma? Dit betekent dat zij op het voetbalveld en tijdens de jeugdactiviteiten eerste hulp kunnen verlenen. Gefeliciteerd dames.
  • Het trainingskamp van GO Ahead Eagles ook deze zomer weer in Terwolde zal plaatsvinden. 
  • De actie Spek de Kas van de Jumbo € 170,- heeft opgeleverd.
  • De 2-wekelijkse kaartcompetitie op 20 april is afgesloten met een gezellig samen zijn.
  • Er volgend jaar, bij voldoende deelname, weer een kaartcompetitie wordt georganiseerd.
  • De website commissie druk bezig is om de website weer iets anders in te richten.
  • De vacaturebank op de website staat. Mocht je interesse hebben in een functie/taak, dan horen wij dat graag.
  • Er recent een aantal reclameborden bijgekomen zijn; Hissink Transport, Coop, Makelaardij Douwma en Clubsteaks.
  • Harry de ledenadministratie binnenkort overdraagt aan Wim Lueks. 
  • Dineke Siersma met haar werkzaamheden als kantine-co÷rdinator is gestopt.


zoeken
onze sponsoren