SV Terwolde

14 september 2018


Stukje van de voorzitter, september 2018

Alle sporten zijn weer gestart na de zomervakantie. Bij de voetbal zijn de eerste (bekerwedstrijden) gespeeld en de afdeling dans is alweer druk aan het oefenen voor de komende dansvoorstelling. Ook alle commissies hebben hun taken na de vakantie weer opgepakt. Met uitzondering van de beheercommissie en de GO Ahead Eagles commissie: voor hen ging alles tijdens de vakantie ‘gewoon’ door of ze hadden zelfs te maken met een piek in hun werkzaamheden.

De Algemene Ledenvergadering
Maandag 29 oktober is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Alle leden (actieve leden, rustende leden, ereleden en leden van verdienste) zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De agenda wordt binnenkort uitgestuurd.
Vorig jaar heeft de ALV ingestemd met een uitbreiding van het Dagelijks Bestuur van 3 naar 5 personen. Momenteel zijn er 4 functies bezet, wat betekent dat we al op zoek waren naar ÚÚn voorzitter. Mijn voorzittersfunctie komt per 29 oktober ook vrij, wat betekent dat we op zoek zijn naar 2 voorzitters (een eerste en een tweede voorzitter).
Hoe gaat het proces?
Als het dagelijks bestuur geschikte kandidaten voor de voorzittersfunctie(s) heeft benaderd en deze stemmen in om de functie(s) uit te voeren, dan zal het dagelijks bestuur deze kandidaten aan de ALV voordragen. Wie deze kandidaten zijn komt op de agenda/uitnodiging van de ALV te staan. Indien er geen tegenkandidaten zijn (deze moeten uiterlijk 2 dagen van te voren schriftelijk aangemeld worden met steunbetuiging van minstens 2 personen), dan worden de kandidaten benoemd en kunnen zij toetreden tot het Dagelijks Bestuur. Indien er wel tegenkandidaten zijn, dan wordt er tijdens de ALV gestemd.

Kantineco÷rdinatoren
Onlangs zijn Anneke Veldwijk en Yvonne van der Zanden gestart als kantineco÷rdinatoren. Beide dames hebben de kantineplanning voor de donderdagavonden en zondagen reeds van mij overgenomen. De vaste vrijwilligers die kantinedienst draaien zijn al ge´nformeerd.
Anneke en Yvonne gaan zich, samen met Dit en Jacco, hard maken om de kantine weer en extra boost te geven. Succes dames!

Salland actie vervolg
Jaarlijks doet onze vereniging mee met de Salland Verzekeringsactie waarbij leden die hun verzekering bij Salland hebben lopen korting krijgen op hun verzekering en de sportvereniging een vergoeding krijgt per verzekeringsnemer. Salland Verzekeringen heeft hun actie uitgebreid. Als vereniging konden we een thema inbrengen waar we (verder) beleid op willen maken en vanuit Salland Verzekeringen gaan ze dan op zoek naar een professional die ons daarbij kosteloos kan ondersteunen. Als vereniging hebben we aangegeven dat we ‘Vrijwilligersbeleid’ hebben geschreven wat door de ALV is geaccordeerd. Het is echter lastig om dit beleid goed van de grond te krijgen. Onlangs hebben we met Wilco Huisman, een externe deskundige, om tafel gezeten en aangegeven wat wij belangrijk vinden in ons vrijwilligersbeleid. Wilco gaat een voorstel uitwerken en binnenkort praten we hier verder over. Onderwerpen die in het voorstel terug gaan komen zijn bijvoorbeeld:
- zorg voor een commissie met vertegenwoordigers vanuit alle afdelingen
- zorg voor een centrale co÷rdinator
- zorg voor een duidelijk overzicht welke functies er zijn (welke functies/taken zijn er, wie vervult nu een functie/taak, welke functies/taken staan open, hoeveel tijd kost het om een functie/taak uit te oefenen, wat houdt de functie/taak precies in)
Als er een concreet plan ligt wordt dit eerst besproken in het hoofdbestuur. Daarna zullen we het met alle leden delen.

100 jaar SV Terwolde
Ook de commissie 100 jaar SV Terwolde heeft de afgelopen periode stappen gezet. Waar zijn we in deze fase onder andere mee bezig?
- De aftrap van het feestjaar zal op 1 januari zijn, net na de jaarwisseling. Vanaf ongeveer 01.30 uur gaat de kantine, net als een aantal jaren geleden, open voor alle leden en andere betrokkenen. De vergunning is reeds aangevraagd.
- Het programma van het feestweekend (Hemelvaartsweekend 2019) hebben we in grote lijnen bedacht. De verschillende commissies zijn nu aan de slag met de uitwerking hiervan.
- Verzamelen van foto’s en ander materiaal om tentoon te spreiden tijdens het feestweekend. Mocht iemand nog materiaal of mooie anekdotes hebben, dan horen/zien we het graag (kan via ).
- OriŰnterende gesprekken voeren om een tent te regelen tijdens het feestweekend.
- OriŰnterende gesprekken voeren en offertes opvragen voor de aankleding van de kantine en ons sportpark.
- We hebben een sponsoringsplan opgesteld: vanaf oktober/november gaan we de (bord)sponsoren en leveranciers benaderen, vanaf volgend jaar gaan we potentiŰle sponsoren benaderen
- We hebben in kaart gebracht voor welke subsidies we in aanmerking kunnen komen. Deze partijen worden binnenkort benaderd.
- We hebben naast onze webpagina nu ook een facebookpagina.
- Vanaf oktober worden (oud-)leden benaderd voor de reŘnie.
- We hebben een band ‘gecontracteerd’ voor het spetterende feest op zaterdagavond.
- We hebben het programma voor de vrijdagavond rond…….
- We willen een Treffer van de Eeuw maken, waarin tevens het programma van het feestweekend staat.
Achter de schermen gebeurt er al heel veel! Vergeet het feestweekend (Hemelvaartsweekend 2019) niet in uw agenda te zetten……..

Wist u dat…….
- u uw oude frituurvet bij ons kunt inleveren? Voor elke volle ton krijgt de vereniging een vergoeding. Gerrit is maandag- en vrijdagochtenden op ons sportveld aanwezig om dit in ontvangst te nemen.
- we een nieuwe schommel en ‘wipkip’ hebben op ons sportcomplex?
- We op zoek zijn naar iemand die de deelname van onze leden aan de avondvierdaagse wil co÷rdineren (vanaf 2019)?

zoeken
onze sponsoren