SV Terwolde

30 november 2018


Maandag 19 november was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er werd teruggekeken op het afgelopen verenigingsjaar, lopend van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.
Andrea opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt kort stilgestaan bij de wijze waarop het dagelijks bestuur haar dagelijkse taak uitvoert: de statuten en daaruit voortvloeiend het huishoudelijk reglement en de beleidsstukken zijn de leidraad van het dagelijks bestuur. Al deze stukken zijn voorgelegd aan de leden tijdens Algemene Ledenvergaderingen in het verleden en daarmee hebben de leden die destijds aanwezig waren ingestemd. Hieruit komen ook de gedragsregels voort waarin staat dat iedereen binnen onze vereniging meedoet.

Jaarverslag, geschreven door de algemeen secretaris

Het was weer een bewogen jaar voor SV Terwolde kijkend naar de vele zaken die er allemaal geregeld moesten worden.

SV Terwolde is een omni vereniging met een drietal takken van sport. De voetbal is de grootste afdeling met 242 actieve leden, de volleybal heeft 20 leden en is daarmee de kleinste, de dans heeft 66 leden. Doen we daar de rustende leden (240 in totaal) en de ereleden en de leden van verdienste (12) erbij, dan telt SV Terwolde op 30 juni in totaal 580 officiŽle leden, 1 lid meer dan vorig seizoen.

Traditioneel start ons seizoen als eerste voor de Eagles commissie. Samen met onze sponsor Intermontage verzorgen zij het hele gebeuren rond het trainingskamp met daaraan gekoppeld maar liefst 4 wedstrijden. De tegenstanders waren SV Terwolde, Excelsior, KVC Westerlo en Almere City. Helaas stak onze burgervader ook dit seizoen weer een stokje voor een wedstrijd, de wedstrijd tegen Almere City mocht geen doorgang vinden. De landelijke - en regionale pers weet ook voor deze wedstrijden dan weer ons mooie complex te vinden.

Wat er binnen onze afdelingen gebeurt zullen we ook even kort samenvatten.
De afdeling dans blijft qua ledenaantal op hetzelfde niveau. Er worden regelmatig optredens gegeven in Terwolde, maar ook buiten ons dorp.
De afdeling volleybal blijft de laatste jaren qua ledenaantal constant. De dames Nevobo met Joke MŲlder als trainster degraderen na een seizoen 3e klasse weer naar de 4e klasse. Het recreanten mix team doet dit seizoen voor de laatste keer mee aan de competitie, vanaf volgend seizoen gaan ze alleen nog trainen.
Bij de voetbal, de grootste afdeling, gebeurde ook het nodige: ook hier blijft het ledenaantal constant. Er zijn ook dit seizoen weer resultaten behaald. In de najaarscompetitie worden de teams JO17-1 en MO13-1 kampioen. In de voorjaarscompetitie doen onze teams leuk mee. De JO19-1 wordt zelfs kampioen. De MO13-1 wordt MO15-1, echter bij de start hebben ze te kampen met een spelerstekort, zodat ze het team moeten terugtrekken en geen competitie kunnen spelen. Ons vlaggenschip weet zich in het eerste seizoen niet te handhaven in de 4e klasse. Ze verliezen in de nacompetitie van ZVV en degraderen daardoor naar de 5e klasse. De dames handhaven zich wel netjes in de 4e klasse. Aan het einde van het seizoen wordt er na 25 jaar dienstverband afscheid genomen van Frans Mintjens. Frans was verzorger van de vereniging en begeleide medisch op de zondag het eerste herenteam.

Verder werken we binnen onze vereniging met de vele commissies.
Het jeugdbestuur, een leuke enthousiaste groep jongeren, die de vele activiteiten organiseren voor onze jeugd. Het hoogte punt is altijd het welbekende weekendkamp.
De contactcommissie zorgt voor de 2 wekelijkse kaartcompetitie. Verder organiseren zij in februari de jaarlijkse bingo, dit seizoen voor de laatste keer door Erika en Annelous. Gelukkig nemen Willemien Nikkels en Bianca Brand de organisatie van de toekomstige bingo voor hun rekening. Verder wordt in januari een kaartmarathon georganiseerd.

De websitecommissie, zij zorgen voor het wel en wee rond de website. De vulling van de website krijgt steeds meer inhoud. Toch zijn we er nog steeds niet. Als extraatje organiseert de commissie een fotowedstrijd.
De schoonmaakcommissie blijft iedere keer weer zoeken naar uitbreiding. Velen draaien nu mee in de diverse groepen die er iedere keer weer voor zorgen dat de kantine er op verschillende tijden (’s morgens, ’s middags of zelfs ’s avonds) weer schoon uitziet.
De kantinecommissie heeft nog steeds geen vaste planner voor de donderdag- en de zondagdiensten. Wel wordt er gestart met een workshop sociale hygiŽne, het assortiment wordt onder de loep genomen en er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een gezondere kantine. De diverse bardiensten kunnen nog wel een paar nieuwe vrijwilligers gebruiken. Ook blijft de commissie naarstig zoeken naar een planner en een coŲrdinator. In februari wordt er een tapinstructie/tapwedstrijd georganiseerd.
De laatste commissie is de beheercommissie. Het hele seizoen zijn ze druk met de mooie velden. Er volgen samen met het Dagelijks Bestuur diverse gesprekken met de Gemeente over het onderhoud van de velden, maar tot op heden nog steeds zonder het gewenste resultaat. Een onderdeel van de beheercommissie is de bouwgroep. Onder leiding van Gerard Nieuwenhuis wordt de WC-unit in de kantine helemaal vernieuwd.

Verder worden er nog de nodige extra zaken geregeld:
Als rode draad door het hele seizoen lopen een paar zaken. De werkgroep 100 jaar SV Terwolde komt met een programma rond het feestweekend, Hemelvaart 2019. Er wordt hard gewerkt aan de handleidingen voor de vele werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten. Ook gaat het Dagelijks Bestuur op zoek naar vrijwilligers en proberen ze een aantal vaste taken uit te besteden, zoals de ledenadministratie en het incasseren van financiŽle achterstanden. Ook zijn ze nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Nu worden sommige taken half of helemaal niet gedaan.
Om o.a. de contributies zo laag mogelijk te houden wordt er deelgenomen aan diverse acties. Hierbij valt te denken aan de Grote club Actie, de actie van Salland zorgverzekeringen en de Jumbo actie. Ook de uitbreiding van een aantal reclameborden heeft hier een positieve invloed op.

Ja, en zo is er weer een seizoen voorbij. Op de valreep nog even de vaste activiteiten. Dit jaar helaas geen eigen voetbaltoernooi voor de pupillen en de jeugd, wel een matig bezochte vrijwilligersavond en de jaarlijkse Sixday, altijd weer goed voor een grote menigte op ons complex.

Als laatste wil het hoofdbestuur alle vrijwilligers, maar ook alle bestuurs- en commissieleden bedanken voor de inzet in het afgelopen seizoen. Wij hopen nog menig jaar gebruik te mogen maken van de inzet van deze leden.’

Decharge verlening
De ledenvergadering is akkoord met het financieel jaarverslag 2017-2018 en de begroting 2018-2019. Dit betekent dat de contributie voor alle leden vanaf 1 januari 2019 verhoogd wordt met EUR 2,50 per kwartaal. De ledenvergadering verleent vervolgens decharge aan het dagelijks bestuur.

Besluitpunten
De ledenvergadering gaat akkoord met het rokersbeleid: op de dagen dat onze jeugdleden trainen en wedstrijden spelen verzoeken wij de bezoekers van ons sportpark om niet te roken. Daarnaast komen er rookvrije zones op het sportpark, te weten voor de verschillende ingangen (zowel naar de kantine als naar de kleedkamers).

Bestuurswisseling
Tatime Beelen is gekozen als algemeen voorzitter en neemt de rol van Andrea van den Berg over. Tatime stelt zich kort even voor. Andrea bedankt iedereen voor het geschonken vertrouwen de afgelopen 4 jaar. Volgend jaar zal Harry Kamphuis zijn functie als algemeen secretaris neerleggen. We zijn daarom op zoek naar een tweede voorzitter en een algemeen secretaris.

Huldiging jubilarissen
De volgende jubilarissen worden gehuldigd:

Voor 25 jaar zijn aanwezig:
Dirk Jan Hietberg en Wilco Roeterd.

Voor 40 jaar zijn aanwezig:
Johan Hoogeboom, Jeroen Veldwijk en Arjan Nales.
Voor 50 jaar zijn aanwezig:
Henk Klein Lankhorst en Harry Kamphuis.

Voor 65 jaar is aanwezig:
Dick van Rijssen.
Voor 80 jaar is aanwezig:
Tonny van den Bovenkamp-Voorhorst.
Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging is een lid gehuldigd voor 80-jarig lidmaatschap. 

zoeken
onze sponsoren