SV Terwolde

Welkom bij SV Terwolde, u bevindt zich op de pagina waar u zich als lid kunt aanmelden bij SV Terwolde.

                                           Direct Lid worden? klik hier 


Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het boekjaar, te weten 30 juni, en wordt daarna steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk, via e-mail wordt ook als schriftelijk gezien. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is men verplicht de contributie tot het einde van het boekjaar (30 juni) te betalen.

Contributietarieven per kwartaal per 01-07-2020

                               voetbal    volleybal         dans
t/m 13 jaar               29,60        28,20           31,00
14 t/m 17 jaar          33,60        31,90           35,90
18 jaar en ouder       47,20        41,70           45,70
recreant                   -               41,70           -

Een rustend lid betaalt  11,50.

De contributiebedragen zijn verschuldigd per kwartaal.
Ze worden bijvoorbaat automatisch geind in de maanden augustus en november, februari en mei.
Wanneer iemand lid is van meerdere afdeling, dan wordt er een korting toegepast.

Wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap (adres, bankrekening, enz.) kunnen alleen door middel van een schriftelijk melding, via de post of via email.

Opzeggen van het lidmaatschap kan niet mondeling, kan alleen door middel van een schriftelijke opzegging, via post of via mail.

De ledenadministratie is telefonisch te bereiken via 0571-292293 of 06-48 36 88 04. 

Via email zijn wij te bereiken op ledenadministratie@svterwolde.nl

U kunt uw vraag ook schriftelijk stellen. Het postadres van de ledenadministratie is:

SV Terwolde
t.a.v. Ledenadministratie
Lage Kamp 17
7396 BZ Terwolde

zoeken
onze sponsoren