SV Terwolde

6 februari 2017


We zijn het nieuwe jaar goed gestart. Op zondag 15 januari was de nieuwjaarsreceptie. Ondanks dat de ‘jaaraftrap-wedstrijd’ van de voetbal niet doorging, bezochten zo’n 60 man onze receptie. Het was een gezellige start van het nieuwe jaar.

Bijeenkomst kantine
Donderdag 12 januari werd de kantine-bijeenkomst gehouden, waarin iedereen die iets wilde zeggen over het reilen en zeilen in onze kantine welkom was. Zo’n 25 vrijwilligers woonden deze avond bij.
Er is een verslag van deze bijeenkomst gemaakt. Dit verslag is verstuurd naar alle aanwezigen, de vrijwilligers die op zondag kantinedienst draaien en alle actieve senior voetballers omdat zij op donderdagavond kantinedienst draaien. Dit verslag kan verder door iedereen opgevraagd worden.

De belangrijkste punten die besproken zijn uit het bestuursregelement:
- het is verboden alcoholhoudende drank te verkopen aan personen onder de 18 jaar;
- als er alcoholhoudende drank wordt geschonken is er altijd iemand aanwezig die een instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd;
- het certificaat ‘verantwoord alcoholgebruik’ is eenvoudig te behalen via de NOC/NSF website: http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751;
- we gaan inventariseren of er voldoende animo is om wederom een instructie-avond ‘Verantwoord Alcoholgebruik’ te organiseren;
- de huisregels moeten zichtbaar in de kantine aanwezig zijn;
- de openings- en schenktijden zijn nogmaals aangegeven;

De belangrijkste punten die besproken zijn uit de handleiding ‘kantinedienst SV Terwolde’ (deze hangt in de keuken):
- om iedereen in de gelegenheid te stellen een kwalitatief goed biertje te laten tappen willen we Grolsch uitnodigen om een tapcursus te geven;
- glazen mogen niet meegenomen worden naar buiten;
- om meer inzicht te krijgen wat er met ingekochte producten gebeurt, gaan we ook weer bijhouden wat we weggooien en weggeven. Dit betekent dat alle vrijwilligers die een hapje of drankje nuttigen dit registeren op een ‘declaratieformulier’. Deze zijn te vinden in de keuken en beide bestuurskamers;
- er wordt een aparte kasstroom opgezet voor entreegelden;
- alleen ingeplande barvrijwilligers staan achter de bar. Anderen hebben hier niks te zoeken.
- de koelkast uit de bestuurskamer wordt verwijderd. Consumpties voor scheidsrechters, leiders/grensrechters worden door de gastheer/vrouw (of iemand anders die deze rol de betreffende dag heeft) aan de bar gehaald en op een declaratieformulier genoteerd.
- Het kantinerooster voor de donderdagen en zondagen hangt in de kantine. Daarnaast wordt een overzicht gehangen met alle uit- en thuiswedstrijden van de verschillende senioren teams.

Kaartmarathon
Zaterdag 14 januari werd de jaarlijkse kaartmarathon gehouden. Er waren 48 deelnemers die de strijd aangingen voor mooie prijzen en natuurlijk de eer om zich ‘beste kaarter van SV Terwolde’ te kunnen noemen. Erik Vorderman was de grote winnaar en mag volgend jaar zijn titel verdedigen! Erik, gefeliciteerd.
Zwemmen met het jeugdbestuur
Afgelopen zaterdag heeft het jeugdbestuur de leden van groep 3 t/m 5 meegenomen voor een zwemfeestje bij de Scheg. Binnenkort zijn de foto’s te zien op de facebook pagina.

Bingo
Op 11 februari wordt de bingo georganiseerd. De kinderen kunnen ’s middags terecht en volwassenen ’s avonds. De prijzen zijn al gekocht! Dus kom de 11de allemaal een gokje wagen in de kantine op ons sportcomplex.

Uitnodiging voor het jubileumconcert van zangvereniging Eendracht
We hebben als sportvereniging een uitnodiging ontvangen voor het jubileumconcert van zangvereniging Eendracht. Het concert is op zaterdag 11 februari. De uitnodiging met alle informatie hangt in de kantine op het bord.

SV TERWOLDE doet mee aan SPEK DE KAS van JUMBO BINNENDIJK
Dit is een oproep aan een ieder die zijn boodschappen doet bij de Jumbo Binnendijk Twello.
Mocht u uw boodschappen bij Coop De Lelie doen, dan geldt deze oproep niet voor u!
Vanaf woensdag 8 februari tot en met dinsdag 18 april kent de Jumbo de 'spek de kas' actie. Tijdens deze actie ontvangt u bij elke € 10,-* aan boodschappen een waardebon met daarop een unieke streepjescode. Deze bon, met een waarde van 1 punt, kunt u eenmalig doneren aan een vereniging of school naar keuze. SV Terwolde is één van de deelnemende verenigingen. Jumbo Binnendijk stelt voor deze actie een bedrag van € 5.000,- beschikbaar. Aan het eind van de actie wordt dit bedrag naar verhouding verdeeld over alle gedoneerde waardepunten en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen en scholen. Dus doet u uw boodschappen bij de Jumbo Binnendijk Twello...... denk dan aan onze sportvereniging!

Uitreiken speldjes jubilarissen
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in oktober ontvangen onze jubilarissen, afhankelijk van het aantal jaren onafgebroken lidmaatschap, een speldje/oorkonde/beeldje. De afgelopen jaren hebben jubilarissen die niet op de Algemene Ledenvergadering aanwezig waren toch altijd hun speldje ontvangen. Dit werd of persoonlijk gebracht of per post verstuurd. Als hoofdbestuur hebben we besloten dat we dit niet meer gaan doen. Alle jubilarissen worden door de secretaris voor de Algemene Ledenvergadering uitgenodigd. Als deze aangeeft geen belang te hebben om naar de Algemene Ledenvergadering te komen, ontvangt hij/zij de insigne niet. Indien iemand niet in de gelegenheid is om te komen maar het wel op prijs stelt om een insigne te ontvangen, zorgen we ervoor dat hij/zij deze wel gewoon ontvangt.  

zoeken
onze sponsoren