SV Terwolde

14 november 2016


Maandagavond 31 oktober was de Algemene Ledenvergadering. Als voorzitter opende ik de avond en heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder de vele jubilarissen. We hebben een minuut stilte gehouden om leden en/of hun naasten die afgelopen jaar overleden zijn te herdenken.

Duurzaamheid
Allereerst stonden we even kort stil bij ons duurzaamheidsproject: in januari hebben we deelgenomen aan de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing ten behoeve van sportaccommodaties.We kregen vanuit het rijk een subsidie van 30% om zonnepanelen en ledverlichting aan te schaffen. In de maand oktober zijn de zonnepanelen op het dak gelegd en is de verlichting in zowel de kantine als de oude kleedkamers vervangen door ledverlichting. Dankzij een ‘projectgroep’, bestaande uit Hans Kleiboer, Johan Kleiboer, Joop Siersma, Ruud Mulder en Gerrit Nieuwenhuis, en vele vrijwilligers die met de uitvoering hebben geholpen, is dit project tot een mooi einde gebracht. Volgend jaar hopen we de resultaten terug te zien in fors verminderde energielasten.
Tevens zijn de plafondplaten in de kantine, met dank aan Intermontage, vervangen door lichtere exemplaren. De kantine lijkt hierdoor ruimer.

Vrijwilligers
Ook hebben we kort stil gestaan bij de ‘ergernis’ rondom het kantinerooster. Het is lastig om voldoende vrijwilligers te vinden om alle diensten binnen de vereniging in te vullen. Momenteel zijn het vaak dezelfde vrijwilligers die de klussen binnen de vereniging klaren. We willen actieve leden verplichten vrijwilligerswerk te doen. Binnen het hoofdbestuur zijn we bezig om alle vrijwilligers-functies goed op papier te krijgen, zodat deze aan de actieve leden voorgelegd kunnen worden.

Mocht het vervolgens niet lukken om het kantinerooster op zondag met voldoende vrijwilligers te vullen, dan gaan we de elftallen vragen om de openstaande diensten op te vullen. Voor de start van het winterseizoen is het kantinerooster volledig ingevuld.

Vertrouwenscontactpersoon
We zijn bezig om een vertrouwenscontactpersoon binnen de omnisport in te regelen. Ed Beugels is bereid om deze functie in te vullen. De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.
Terugblik op het verenigingsjaar door de secretaris
SV Terwolde is een omni vereniging met een drietal takken van sport. De voetbal is de grootste afdeling met 274 actieve leden, de volleybal heeft 18 leden en is daarmee de kleinste, de dans heeft 77 leden. Doen we daar de rustende leden (217 in totaal) en de ereleden en de leden van verdienste (13) erbij, dan telt SV Terwolde op 30 juni in totaal 599 officiŽle leden.

Een korte samenvatting wat er binnen de verschillende afdelingen is gebeurd:
De afdeling dans blijft na een flinke stijging qua ledenaantal nu mooi stabiel, rond de 80 leden. Er worden regelmatig optredens verzorgd door de diverse groepen, denk aan o.a. de kermis. Ook heeft de afdeling dans dit seizoen deelgenomen aan de Dancing Voorst.
De afdeling volleybal, moet elk seizoen weer schrapen om nog net 2 teams in te kunnen schrijven, een dames Nevobo team en een recreanten mix, alles bij goed voor bijna 20 leden. Bij de voetbal, de grootste afdeling gebeurde ook het nodige: ook hier blijft het ledenaantal nu een beetje stabiel, al is het nog steeds een probleem om voldoende senioren iedere zondag weer beschikbaar te hebben. Ook hier zijn er resultaten te noemen. In de najaarscompetitie worden maar liefst 3 teams kampioen, de B1, de D1 en de ME1. In de voorjaarscompetitie doet de D1 het nog een keer dunnetjes over. Ook de A1 wordt kampioen in hun klasse, aan het einde van het seizoen weten ze zelfs de bekerfinale te winnen. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van het fenomeen, met de platte kar door het dorp. Dit om veiligheidsredenen. Gelukkig zijn de teams vindingrijk en gaan ze nu per fiets of zelfs lopend door het dorp. Aan het einde van het seizoen wordt er naast het pupillentoernooi ook een jeugdtoernooi georganiseerd. Het jeugdbestuur, die voor de jeugd de nodige activiteiten organiseert heeft het afgelopen seizoen de kinderen weer een leuke programma voorgeschoteld.

De verschillende commissies:
De contactcommissie zorgt voor de 2 wekelijkse kaartcompetitie en zo af en toe een extra kaartavond. Toch neemt ook hier nog steeds het animo af. Verder organiseren zij in februari de jaarlijkse bingo.
De jaarlijkse kaartmarathon in januari wordt door een andere groep georganiseerd.
De websitecommissie, zij zorgen voor het wel en wee rond de website. De vulling van de website is nog steeds niet ideaal. Dit kan nog veel beter. Er ligt dus een schone taak voor alle leden om de nodige informatie tijdig te leveren aan de webmasters. Het mailadres staat op de website. Ook wordt de facebook pagina geintroduceerd. Voor de diverse afdelingen en functionarissen wordt er gekeken naar een centraal mailadres.
De schoonmaakcommissie heeft weer een aantal nieuwe verse poetsers erbij. Velen draaien nu mee in de diverse groepen die er iedere keer weer zorgen dat de kantine er op verschillende tijden (’s morgens, ’s middags of zelfs ’s avonds) weer schoon uitziet.
De Eagles-commissie goed voor een groot aantal toeschouwers en daaraan gekoppeld de nodige extra financiŽn weet weer een aantal wedstrijden met de Eagles op de grasmaat te krijgen. In verband met de Europese verplichtingen, wordt de wedstrijd tegen SV Terwolde al in juni gespeeld. De overige wedstrijden tegen Excelsior, Helmond Sport en Osmanlispor worden wel in het lopende verenigingsjaar gespeeld.
De landelijke - en regionale pers weet ook voor deze wedstrijden nog steeds ons mooie complex te vinden.
De kantinecommissie heeft weer een tweetal planners voor de diensten op de donderdagavond, zaterdag en de zondag. Ook is er een start gemaakt met de sociale hygiene en de invulling van de functie van kantinebeheerder. Er wordt tevens gekeken naar de inkoopprijzen en het assortiment. Voor de invulling van de diensten wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de diverse voetbalteams.
De laatste commissie, is de beheerscommissie. Het hele seizoen zijn ze druk met de mooie velden. Er volgen samen met het Dagelijks Bestuur diverse gesprekken met de Gemeente over de renovatie/onderhoud van de velden, maar tot op heden nog steeds zonder het gewenste resultaat. Ook wordt er gekeken naar de staat van het schilderwerk van de kantine. De nodige offertes zijn ontvangen, nu nog een definitieve opdracht.

Overige zaken:
Als rode draad door het hele seizoen lopen een paar zaken. Het onderzoek naar de plaatsen van zonnepanelen, het ophangen van LED verlichting. Offertes opvragen, subsidie aanvragen, financiering regelen zijn paar van die belangrijke zaken. De offertes zijn voor de zonnepanelen, de LED verlichting, maar ook de dakreparatie, de aanpassing voor de meterkast en als laatste het schilderen van de kantine.
Om o.a. de contributies zo laag mogelijk te houden wordt er deelgenomen aan de diverse actie, hierbij valt te denken aan de Grote club Actie, de actie van Salland zorgverzekeringen en de Jumbo actie. De communicatie m.b.t. de laatste actie valt bij sommige leden verkeerd.
Er wordt gestart met een actie om van alle leden een emailadres te krijgen om iedereen te kunnen voorzien van elektronische informatie. Tot op heden is dit voor 90% gelukt.
Samen met enkele vrijwilligers worden er een paar zaken afgedaan of in gang gezet. De herhalingscursus voor de AED is er een van. Een ander onderwerp is het verhaal vertrouwenspersoon i.c.m. het respectverhaal waar Ed Beugels binnen de afdeling voetbal heel druk mee is.
Als laatste werkt het Dagelijks Bestuur nog steeds aan het beleidsplan voor de komende jaren.

FinanciŽle zaken en decharge verlenen
De balans en verlies- en winstrekening zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. De aanwezige leden bedanken het dagelijks bestuur voor hun inzet het afgelopen verenigingsjaar, lopend van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016.

Benoemingen
De verschillende commissieleden worden opnieuw benoemd. Ik word herkozen als voorzitter, maar geef wel te kennen niet de volledige drie jaar vol te zullen maken. We moeten als vereniging binnen twee jaar op zoek naar een nieuwe algemeen voorzitter.

Huldiging leden
Dit jaar hebben we veel jubilarissen, van 25 jaar tot maarliefst 70 jaar lidmaatschap.
Alle aanwezige jubilarissen ontvangen een insigne (25-60 jaar), ingelijste oorkonde (65 jaar) of trofee (70 jaar). Voor iedereen is er een persoonlijk praatje. Na de huldigingen maakt Wim Lueks een foto van alle jubilarissen. Daarna is er tijd om met elkaar bij te praten over die goede oude tijd bij SV Terwolde. Zelfs oude krantenknipsels met prachtige foto’s worden erbij gehaald.

Na de rondvraag wordt de Algemene Ledenvergadering afgesloten. Voor wie wil is er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een biertje. 

zoeken
onze sponsoren