SV Terwolde

07 maart 2016


Het is al begin maart en nog kan er niet optimaal gevoetbald worden. Trainingen en wedstrijden worden afgelast, omdat er of teveel water op de velden staat of de velden gewoonweg bevroren zijn. Her en der hoor ik geluiden over kunstgras; waarom vervangen wij het trainingsveld niet door kunstgras? Of: kunnen we het trainingsveld niet verkopen en van de opbrengst het tweede veld vervangen door kunstgras. Dan kan het tweede veld tevens als trainingsveld dienen. Geweldig dat er zo wordt meegedacht om onze sportvereniging te verbeteren! In het verleden is er door een werkgroep reeds gekeken naar de mogelijkheden van kunstgras. Wat de exacte uitkomsten hiervan waren staat mij zo niet helder op het netvlies, daar zal ik mij binnenkort eens in verdiepen. Ik weet nog wel dat het een kostbaar avontuur zou worden………


Energiesubsidie
Begin januari hebben wij een subsidie verzoek bij de overheid ingediend in het kader van energiebesparende maatregelen voor sportverenigingen. De overheid heeft ons verzoek ingewilligd. Dit betekent dat wij dit jaar een subsidie krijgen om aanpassingen in ons sportcomplex te realiseren waarmee ons energieverbruik en –kosten fors omlaag gaan. De investering willen we gedeeltelijk vanuit ons eigen vermogen doen en gedeeltelijk vanuit een lening. Binnenkort zitten we met de werkgroep om tafel om naar de praktische uitwerking van een licht- en energieplan te kijken.
Rectificatie en excuses: SV TERWOLDE doet mee aan SPEK DE KAS van JUMBO BINNENDIJK
Op 24 februari deden wij een oproep om aan SV Terwolde te denken als u uw boodschappen doet bij de Jumbo Binnendijk Twello. Het is niet onze bedoeling geweest om klanten bij onze eigen Coop weg te trekken om boodschappen bij de Jumbo te gaan doen. Wij realiseren ons dat wij onze oproep 'ongelukkig' opgesteld hebben en bieden de Coop onze excuses aan. Wij hadden de onderstaande boodschap over willen brengen:
‘Dit is een oproep aan een ieder die zijn boodschappen doet bij de Jumbo Binnendijk Twello. Vanaf woensdag 24 februari tot en met dinsdag 19 april kent de Jumbo de 'spek de kas' actie. Tijdens deze actie ontvangt u bij elke € 10,-* aan boodschappen een waardebon met daarop een unieke streepjescode. Deze bon, met een waarde van 1 punt, kunt u eenmalig doneren aan een vereniging of school naar keuze. SV Terwolde is één van de deelnemende verenigingen. Jumbo Binnendijk stelt voor deze actie een bedrag van € 5.000,- beschikbaar. Aan het eind van de actie wordt dit bedrag naar verhouding verdeeld over alle gedoneerde waardepunten en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen en scholen. Dus doet u uw boodschappen bij de Jumbo Binnendijk Twello...... denk dan aan onze sportvereniging!’

Opzeggen van het lidmaatschap
Vanuit een aantal leden begreep ik dat er onduidelijkheid is over het ‘opzeggen van een lidmaatschap’. Een lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het boekjaar, te weten 30 juni, en wordt daarna steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk, via e-mail wordt ook als schriftelijk gezien. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is men verplicht de contributie tot het einde van het boekjaar (30 juni) te betalen. De ledenadministratie is telefonisch te bereiken via 0571-292112 of per email .

Bingo
Afgelopen vrijdag was de jaarlijkse bingo in ons clubhuis. Ondanks dat het op een vrijdagavond was, deden ongeveer 80 leden mee. Ik begreep dat het een geslaagde avond was en dat veel leden met mooie cadeaus of een leuk gevulde envelop naar huis gingen. Erika en Anneloes, bedankt voor het organiseren!

zoeken
onze sponsoren