SV Terwolde

Jaarlijkse vergadering: Vrienden van Sv Terwolde 2017


Opening:
J.W. Kleiboer heet een ieder hartelijk welkom en opent de vergadering.

Ingekomen stukken/aangedragen ideeŽn
Geen.

Mededelingen:
In het jaar 2017 hebben we 9 nieuwe leden en 1 lid heeft zich afgemeld.
Voor 2018 zijn dit 70 leden en 9 bedrijven.

Er is een discussie ontstaan over een financiŽle sponsering van De Vrienden aan een jeugd voetbal Clinique bij SV Terwolde.
Men was van mening dat de Vrienden nu speciaal de afd. voetbal sponsorde.
Namens het bestuur wordt er gemeld dat dit zeker niet het geval is maar dat tijdens deze Clinique ook niet leden van de club welkom waren.
Er werd dan ook gesponsord met achterliggende gedachte evt. nieuwe leden.

Gerealiseerde zaken 2017


Vernieuwing TV massageruimte.
Statafels rondom parasols door D.Krijgsman
RVS buizen t.a.v. parasols door H.Kelderman
Pin apparaat kantine (hier wordt al veel gebruik van gemaakt)
Reparatie en vernieuwing audio systeem kantine/buiten.

Goedkeuring Financieel jaarverslag 2017.
(uitgaven en inkomsten)
Deze wordt ingezien door de aanwezige leden en deze wordt goedgekeurd.

Budget 2018.
Het streven is om de helft van het bedrag dat binnenkomt te sparen.
De andere helft hoeft zeker niet te worden gebruikt maar voor goede ideeŽn gaan we hier gebruik van maken.

Rondvraag:
Tony Leurink:
I.v.m. het 100 jarig bestaan van SV Terwolde zullen financiŽle middelen nodig zijn om dit tot een gedenkwaardig jaar te maken.
Gaan De Vrienden Van hier nog iets in betekenen.
Namens het bestuur wordt gemeld dat het in de planning ligt/lag om de club namens de Vrienden Van, een multifunctioneel panna veld aan te bieden.
Deze velden zijn er in diverse soorten en we weten hier nog niet goed de prijzen van.
Het bestuur staat welwillend tegenover het idee om een financiŽle bijdrage te doen t.a.v. het 100 jarig bestaan.
Afspraak is gemaakt dat A.Witteveen en T.Leurink gaan onderzoeken wat een panna veld zou moet kosten. (wordt vervolgd)

Is het mogelijk om bij de hapkar een zonscherm te plaatsen voor de gasten/klanten.
Dit i.v.m. de brandende zon voor de hapkar.
G.v.Voorst gaat uitzoeken wat de mogelijkheden en evt. kosten zijn.

Sluiting.

J.W. Kleiboer bedankt iedereen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.


zoeken
onze sponsoren