SV Terwolde

Jaarlijkse vergadering: Vrienden van Sv Terwolde 2016


Opening:
J.W. Kleiboer heet een ieder hartelijk welkom en opent de vergadering.


Afmeldingen:
Dick Doeve – Wim lueks – Jeroen Veldwijk – Arnold Jansen – Anno Nijhof
Kees Sellis – Gert Vorderman – Harry Kamphuis – Theo v/d zande


Ingekomen stukken / Aangedragen ideeën
Arnold Jansen:
is het wat om een koffie apparaat aan te schaffen waarmee luxe koffie kan worden gezet ,zoals cappuccino enz.
mede namens de aanwezige leden vinden we het idee goed, maar wat een struikelblok zou kunnen worden is dat het apparaat elke dag schoongemaakt moet worden, en de vrijwilligers die op dat moment dienst hebben hiervoor vaak geen tijd hebben.
Tevens kost het zetten/maken van koffie veel tijd, dit zal negatief uitpakken tijdens b.v. een wedstrijd van het 1e team. (langere wachttijden)
Verder wordt er opgemerkt dat de koffie die we nu hebben uitstekend is en makkelijk te zetten.
Freddo Zweers:
Is het mogelijk om een bijdrage te krijgen om een voetbal Clinique te geven voor de jeugd.
Als “vrienden van” hebben we besloten om in contact te komen met Freddo om zo te weten te komen wat zo’n Clinique zou moeten kosten en we zullen afhankelijk van de kosten een éénmalige bijdrage doen om dit geheel te promoten. Één en het ander zal dan worden vermeld in het voorster nieuws. T.z.t nemen we contact op met Wim Lueks om een mooi stukje op te maken voor deze krant.
Pinapparaat:
Mede namens het hoofdbestuur is de vraag gekomen of we een bijdrage willen doen om een mobiel pinapparaat aan te schaffen.
We hebben o.a. met de aanwezige leden afgesproken e.e.a. uit te zoeken wat hiervan de kosten zullen zijn. Wel wordt er aan gedacht dit te combineren met een nieuw kassa systeem. E.e.a zal William proberen uit te zoeken. Mochten er leden en niet leden zijn die hier ervaring mee hebben dan horen we dat natuurlijk graag.
Monique Witteveen.
Is het een idee om een extra picknick tafel te plaatsen bij Jacco’s hapkar. Hier kunnen mensen die eten alleen maar staan.
Het idee is inderdaad goed en we gaan kijken of we e.v.t. een extra tafel aanschaffen of verplaatsen. Er is één bestaande tafel waarvan het zitgedeelte t.a.v. de bovenkant niet in verhouding is. Misschien dat deze kan worden aangepast en geplaatst wordt bij de hap kar.


Mededelingen:
Geen.
Goedkeuring verslag 2015.
Verslag wordt o.a. door de aanwezige goedgekeurd.
Gerealiseerde zaken 2016:
Er zijn 3 zwarte parasols gekocht van een diameter van 4 meter en deze worden t.z.t. naast elkaar geplaatst voor de kantine.
Joost Boons meld:
Is het nog een optie om dan ook een terras omheining te realiseren. Zo kan men gewoon met glas naar buiten (mits men binnen de omheining blijft).
Op dit moment weten we niet wat hiervan de regels van de k.n.v.b. zijn qua hoogte e.d. e.e.a. zal moeten worden onderzocht.
Tony Leurink meld e.e.a. na te kijken via b.v. de site van de K.n.v.b.
Tijdens de opmaak van dit verslag heeft Tony Leurink nog het volgende bedacht.
Beste allen,

Wij hebben het nog gehad over een afrastering van het terras.
Daar heb ik nog even over na zitten denken en kwam op het onderstaande idee.

Wij hebben daar prachtige bloembakken staan op het terras.
Als wij deze op strategische punten gaan plaatsen, zodanig dat wij er wat tussen kunnen maken bijvoorbeeld een ketting of liever nog een raster/hek van ca. 300 of 400 mm hoog die wij koppelen/ophangen aan de bloembakken onder iets vrij zodat je een hoogte krijgt van ca. 500 of 600 mm (ligt ook aan de hoogte van de bloembakken) dan hebben wij volgens mij een mooie en simpele afrastering.
Het kan zijn dat er dan misschien wat bakken bij moeten komen maar dat lijkt mij wel haalbaar.
Eventueel de bestaande en nieuw te maken bakken voorzien van (zware) wielen met rem maar dat is perse niet echt nodig.

Zoals het er nu voor staat zullen we actie ondernemen om dit ook uit te voeren.


Financieel jaarverslag 2016:
Deze wordt ingezien door de aanwezige leden en goedgekeurd.


Budget 2017:
Voor 2017 staan een aantal zaken op de planning. De parasols die zijn aangekocht hebben een stevige stalen pijp nodig die in de grond wordt geplaatst. Hiervoor is al contact gezocht met Harry Kelderman. Tevens wordt dan rondom de parasols een demontabele statafel gerealiseerd.
Verder hebben we tijdens deze vergadering besloten om hoogstwaarschijnlijk geld te gaan uitgeven aan Mobiele pinautomaat/kassa en de Voetbal Clinique voor de jeugd.

Rondvraag:
Joost Boons:
Mocht het zo wezen dat het 1e voetbal team kampioen wordt gaan “de vrienden van Sv Terwolde” dan nog iets doen.
In principe is het zo dat het geld wat er wordt uitgegeven door “de vrienden van SV Terwolde” van algemeen belang moet zijn. Maar omdat het in de historie van onze club nooit is voorgekomen dat wij in de 4e klasse hebben geacteerd, hebben we nu besloten (mocht we promoveren) iets passends aan te bieden.

Tony Leurink:
In het massage hok hangt een TV die bijna de benaming bakeliet mag hebben. Is het mogelijk om deze te vervangen. Dit omdat er veel gebruik van wordt gemaakt als men de spelers behandeld. Maar de tv is bijna overleden.
De afspraak wordt gemaakt dat William gaat uitzoeken wat een nieuw 32 inch scherm moet gaan kosten. We gaan dan kijken bij Expert De Buyzer. mede doordat Intermontage in hun nieuwe pand o.a. De plafonds heeft gemaakt. Wellicht is er nog een korting af te dwingen.

Sluiting.

J.W. Kleiboer bedankt iedereen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.


zoeken
onze sponsoren