SV Terwolde

Jaarvergadering Vrienden van SV TerwoldeDatum: Dinsdag 18 December 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kantine Sv Terwolde

Agenda 2018:

Opening:
Ingekomen stukken/aangedragen ideeŽn:
Mededelingen:
Goedkeuring verslag 2017:
Gerealiseerde zaken 2018:
Goedkeuring Financieel jaarverslag:
Budget 2019:
100 jaar Sv Terwolde:
Rondvraag:
Sluiting:

Namens Bestuur Vrienden van Sv Terwolde.

zoeken
onze sponsoren