SV Terwolde

7 november 2017


Maandag 30 oktober was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er werd teruggekeken op het afgelopen verenigingsjaar, lopend van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017.

Jaarverslag, geschreven door de algemeen secretaris
‘Het was weer een bewogen jaar voor SV Terwolde kijkend naar de vele zaken die er allemaal geregeld moesten worden. Onze vereniging wordt steeds meer geconfronteerd met de vele regels van met name de gemeente. Ook andere zaken vragen steeds meer aandacht, denk aan de financiën, verzekeringen, etcetera.

SV Terwolde is een omni vereniging met een drietal takken van sport. De voetbal is de grootste afdeling met 250 actieve leden, de volleybal heeft 19 leden en is daarmee de kleinste, de dans heeft 61 leden. Doen we daar de rustende leden (237 in totaal) en de ereleden en de leden van verdienste (12) bij, dan telt SV Terwolde op 30 juni in totaal 579 officiële leden. Helaas 20 leden minder dan het seizoen ervoor.

Traditioneel start ons seizoen als eerste voor de Eagles commissie. Samen met onze sponsor Intermontage verzorgen zij het hele gebeuren rond het trainingskamp van GO Ahead met daaraan gekoppeld maar liefst 5 wedstrijden. De tegenstanders: SV Terwolde, Nordin Wooter Academy, Excelsior, Achilles 29 en Iraklis Thessaloniki. Oorspronkelijk zou er gevoetbald worden tegen het team van VVCS en Schalk 04 U23. De eerste wedstrijd werd afgezegd en de tweede verboden door de burgemeester. De landelijke en regionale pers weet ons mooie complex te vinden.

Wat er binnen de afdelingen gebeurt zullen we kort samenvatten:
De afdeling dans loopt qua ledenaantal iets terug. Dit komt door het stoppen van de volwassenengroep. Er worden regelmatig optredens verzorgd met als topafsluiting het eerste lustrum van Marit Dans. Aan het eind van het seizoen draagt Mariska Mölder het stokje over aan Anick Timmer.
De afdeling volleybal moet elk seizoen weer schrapen om nog net 2 teams in te kunnen schrijven; een dames Nevobo en een recreanten mix, alles goed voor bijna 20 leden. De dames Nevobo met de nieuwe trainster Joke Mölder promoveren weer naar de 3de klasse. Als sponsor voor dit team weten ze Tom Smeenk Bedden en Matrassen te strikken. Gerrit Berends draagt aan het eind van het seizoen het voorzittersstokje over aan Ria Sijbrand.
Bij de voetbal, de grootste afdeling, gebeurde ook het nodige: ook hier neemt het ledenaantal een beetje af, vooral bij de senioren. Ook hier zijn er resultaten te noemen. In de najaarscompetitie werden de MO13-1 kampioen. In de voorjaarscompetitie doen onze teams leuk mee, maar geen enkel team weet kampioen te worden. Bij de senioren zijn er wel successen; de VE2 wordt met een grote voorsprong kampioen, de dames lopen het kampioenschap mis door het terugtrekken van Wijhe , maar promoveren toch naar de 4de klasse. Dan als laatste ons eerste herenteam. Eerst behalen ze een periodetitel om dan na maar liefst 5 wedstrijden de historische promotie naar de 4de klasse af te dwingen. Hier wordt afscheid genomen van Erik Vorderman als leider en Jeroen Veldwijk als trainer.

Verder werken we binnen onze vereniging met vele commissies. Het jeugdbestuur, een leuke enthousiaste groep jongeren, die de vele activiteiten organiseren voor onze jeugd. De contactcommissie zorgt voor de 2 wekelijkse kaartcompetitie en zo af en toe een extra kaartavond. Toch neemt ook hier nog steeds het animo af. Verder organiseren zij in februari de jaarlijkse bingo. De jaarlijkse kaartmarathon in januari wordt door een andere groep georganiseerd. De websitecommissie, zij zorgen voor het wel en wee rond de website. De vulling van de website van met name de voetbal wordt steeds beter. Zij blijven wel steeds afhankelijk van de informatie levering van de diverse commissies. De schoonmaakcommissie heeft weer een aantal nieuwe verse poetsers erbij. Velen draaien nu mee in de diverse groepen die ieder keer weer zorgen dat de kantine er op verschillende tijden (’s morgen, ’s middags en ’s avonds) weer schoon uitziet. De kantinecommissie heeft nog steeds geen vaste planner voor de donderdag en de zondagdiensten. Wel wordt er gestart met een workshop sociale hygiëne, het assortiment wordt onder de loep genomen en er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een gezondere kantine. De diverse bardiensten kunnen nog wel een paar nieuwe vrijwilligers gebruiken. Ook hier doet het digitale werk zijn intrede. Er komt een mobiel pinapparaat. Deze wordt beschikbaar gesteld door de vrienden van SV Terwolde. De laatste commissie is de beheerscommissie. Het hele seizoen zijn ze druk met de mooie velden. Er volgen samen met het dagelijks bestuur diverse gesprekken met de gemeente over het onderhoud van de velden, maar tot op heden nog steeds zonder het gewenste resultaat. De beide wedstrijdvelden krijgen nieuwe doelen en op het hoofdveld worden nieuwe ballenvangers geplaatst. Dit laatste allemaal op kosten van de gemeente. Ook wordt de kantine voorzien van een nieuwe verflaag. Op het dak van onze kantine worden in oktober maar liefste 110 zonnepanelen geplaatst.

Verder worden er nog de nodige extra zaken geregeld:
Er worden handleidingen gemaakt voor de vele werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten. Er wordt beleid opgesteld voor de vertrouwenscontactpersoon en wat wij van onze leden (lees vrijwilligers) verwachten. Het dagelijks bestuur belegt overleggen met een aantal commissies om te kijken wat er binnen deze commissie leeft en mogelijk nog geregeld kan en moet worden.
Om onder andere contributies zo laag mogelijk te houden wordt er deelgenomen aan diverse acties. Hierbij valt te denken aan de Grote Club Actie, de acties van Salland Zorgverzekeringen en de Jumbo actie.
Ja, en zo is er weer een seizoen voorbij. Op de valreep nog even de vaste activiteiten, het eigen voetbaltoernooi voor zowel de pupillen als de jeugd, de vrijwilligersavond (dit jaar weer een casinoavond) en de jaarlijkse Sixday, altijd weer goed voor een grote menigte op ons complex.
Als laatste wil het hoofdbestuur alle vrijwilligers, maar ook alle bestuurs- en commissieleden bedanken voor de inzet in het afgelopen seizoen. Wij hopen nog menig jaar gebruik te mogen maken van de inzet van deze leden.’

Decharge verlening
De ledenvergadering is akkoord met het financieel jaarverslag 2016-2017 en de begroting 2017-2018. Dit betekent dat we komend jaar de wc-tjes gaan verbouwen. Verder zal de verhoging van de verschillende bonden doorberekend worden aan de leden. Tenslotte zal er meer op de kosten worden gelet komend seizoen.
De ledenvergadering verleent vervolgens decharge aan het dagelijks bestuur.

Besluitpunten
De ledenvergadering gaat ermee akkoord dat het ‘predicaat koninklijk’ niet wordt aangevraagd als SV Terwolde 100 jaar bestaat. Verder gaat de ledenvergadering akkoord met de uitbreiding van het dagelijks bestuur van 3 naar 5 leden. Theo van den Zande wordt vervolgens gekozen als 4de bestuurslid. Tenslotte gaat de ledenvergadering akkoord met het vrijwilligersbeleid en het beleid grensoverschrijdend gedrag. Om het vrijwilligersbeleid goed uit te kunnen voeren zijn we op zoek naar een vrijwilligerscoördinator. Meer informatie over beide beleidsstukken volgt binnenkort op de website.

Huldiging jubilarissen
Aan het eind van de avond worden de jubilarissen gehuldigd.

Voor 25 jaar zijn aanwezig:
Hendrik Jansen, Patrick Jonker, Nick Pelgrom, Richard Sijbrand en Rob Wassink.

Voor 40 jaar zijn aanwezig:
Willy Hulsebos, Bastiaan Lubberts en Edwin Lubberts.
Voor 50 jaar zijn aanwezig:
Henk Oosterbroek, Marten Hogeboom, Erik Vorderman en Johan Kiesbrink.

Voor 60 jaar zijn aanwezig:
Henk Panhuis, Herman Kamphuis, Henk Doeve en Peter Kamphuis.

Voor 70 jaar is aanwezig:
Lammert Lugtenberg

zoeken
onze sponsoren