SV Terwolde

12 december 2017


De winter is begonnen; een paar dagen sneeuw, alles is mooi wit, kinderen rijden sleetje op de dijk…. Prachtig! De andere kant: voetbalwedstrijden worden afgelast en de eerste voetbaltrainingen vinden weer in de zaal plaats. Welkom winter….. Het is bijna winterstop.

Wijzigingen contributie
Per 1 januari 2018 zal de contributie aangepast worden, in verband met wijzigingen van de verschillende bondscontributies. De bondscontributie moeten wij jaarlijks aan de verschillende bonden overmaken en is een onderdeel van het bedrag dat de penningmeester elk kwartaal bij de actieve leden incasseert. Omdat we meer bondscontributie aan de KNVB en KNGU moeten betalen, zal de contributie voor voetbal- en dansleden omhoog gaan. De contributie die we aan Nevobo moeten betalen is verlaagd. Daarom zal de contributie van volleyballeden omlaag gaan. De nieuwe bedragen worden binnenkort op de website gepubliceerd.

Vacatures dagelijks bestuur
Binnen het dagelijks bestuur zijn we op korte termijn op zoek naar een 2de voorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit vier personen, te weten Harry Kamphuis (secretaris), Brigitte Kleiboer (1ste penningmeester), Theo van der Zanden (2de penningmeester). Onlangs heeft het dagelijks bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering akkoord gekregen om het bestuur van 3 naar 5 personen uit te breiden.
Verder zijn we per het nieuwe seizoen (2018-2019) op zoek naar iemand die de voorzittersrol van Andrea van den Berg over wil nemen en zijn we per seizoen 2019-2020 op zoek naar iemand die de secretarisrol van Harry wil overnemen. Mocht je zelf ge´nteresseerd zijn of iemand kennen die wij voor deze functies kunnen benaderen, dan horen we het graag.

Overige vacatures
Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we akkoord gekregen om het ‘vrijwilligersbeleid’ te implementeren. Hiervoor zijn we op zoek naar een vrijwilligersco÷rdinator die in beeld heeft/houdt welke functies en taken we binnen de vereniging hebben, door wie deze reeds zijn ingevuld en welke gaten we vervolgens zien. Vanaf het nieuwe sportseizoen (1 juli 2018) willen we ieder nieuw lid actief wijzen op de openstaande functies/taken binnen de vereniging, zodat dan direct aangegeven kan worden waar het nieuwe lid de vereniging wil en kan ondersteunen. Ook zullen actieve leden die nog geen functie of taak binnen de vereniging hebben, hiervoor benaderd worden. Binnen het bestuur hebben we al aardig goed in beeld welke vrijwilligersfuncties en taken er zijn.

Verder hebben Erica en Anneloes aangegeven dat de komende bingo in februari 2018 de laatste is die zij gaan organiseren. Na vele jaren inzet is het tijd dat het stokje door anderen wordt overgenomen. Mocht je het leuk vinden om de bingo te organiseren (voor jong en oud) of wil je meer informatie over wat daarbij komt kijken, dan kan je contact opnemen met ÚÚn van de dames.

Verbouwing wc-unit kantine
Tijdens de winterstop worden de wc-tjes van de kantine verbouwd. Maandag 18 december wordt begonnen met de sloop. Gerrit heeft een team vrijwilligers bereid gevonden om hem hierbij te helpen. Tijdens de verbouwing kunnen de wc-tjes van de kleedruimtes gebruikt worden.


Onderhoud voetbalvelden
Zoals velen hebben ervaren, zijn de velden in oktober bezand. In november heeft de gemeente onze velden weer gecontroleerd en aangegeven tevreden te zijn over de status/kwaliteit van de velden. De gemeente wil zelfs overwegen om het bemestingsprogramma van ons over te nemen en uit te rollen naar alle verenigingen in de gemeente Voorst. Ook is er weer gesproken over het ‘groot onderhoud’ van ons hoofdveld. Harry, Gerrit en de gemeente gaan hier over doorpraten; wat betekent dit precies voor het veld, wat zijn de kosten en wat betekent dit voor het veldgebruik.

Dancin Voorst
Op 19 november deden we met de afdeling dans mee met Dancin Voorst. Onze 6 groepen traden op tijdens het ochtendprogramma. De kinderen vonden het leuk om te doen en de ouders konden genieten van de verschillende optredens. Dancin Voorst is een jaarlijks terugkerend evenement waaraan de verschillende dansverenigingen mee doen. Elk jaar ligt de organisatie van het evenement bij een andere vereniging.

Beleid grensoverschrijdend gedrag en de vertrouwenscontactpersoon
Je hoort het steeds vaker in het nieuws: ‘me too’ en ook (seksueel) misbruik bij (top-)sporters. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is ons beleid geaccordeerd. We zitten nu in de fase van implementatie. EÚn van de onderdelen van het beleid is dat (afhankelijk van de functie) vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG (=verklaring omtrent gedrag). We hebben ervoor gekozen om deze eerst aan te vragen voor het dagelijks bestuur en vervolgens voor de andere leden van het hoofdbestuur. Op dit moment zijn we bezig om de aanvragen voor het dagelijks bestuur in te regelen. In januari gaan we met Ed Beugels, onze vertrouwenscontactpersoon, om tafel om het beleid verder goed te implementeren.

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 14 januari zal de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden van 13:00 tot 15:00 uur. Hierbij nodigen we alle leden, vrijwilligers en sponsoren uit om dan het glas met ons te heffen op een gezond, gelukkig, sportief en voorspoedig 2018. Jij komt toch ook?

Wist je dat……….
- De Salland Clubactie weer loopt? Zie meer informatie hierover op onze site.

- De Klaverjasmarathon op 6 januari wordt gehouden? Je kunt je opgeven via de website.

zoeken
onze sponsoren