SV Terwolde

Stukje van de voorzitter 


13 april 2018


Nog ruim een jaar te gaan en dan bestaat SV Terwolde 100 jaar. Her en der wordt al gevraagd wat we gaan doen om dit te vieren. Hierbij een tipje van de sluier. Vanaf heden zal de speciale ‘100 jaar SV Terwolde’ pagina op de website gevuld worden.

100 jaar SV Terwolde
Het jubileumjaar wordt met Oud en Nieuw ingeluid. Net als een aantal jaren geleden, toen het een jaarlijkse traditie was, zal de kantine met de jaarwisseling geopend zijn. Een mooi moment om het feestjaar te starten.

De jubileumcommissie heeft een mooi –concept- programma ontwikkeld voor het Hemelvaartsweekend 2019. Reserveer dit weekend vast in uw agenda…..
Hoe ziet het programma er globaal uit?
- Woensdag 29 mei 2019: ’s avonds officiŽle receptie
- Donderdag 30 mei 2019: ’s ochtends historische sportieve fietstocht, ’s middags culturele middag en Wedstrijd van de Eeuw en ’s avonds een sportquiz
- Vrijdag 31 mei 2019: kinderdag
- Zaterdag 1 juni 2019: ’s middags reŁnie en ’s avonds feestavond

Op dit moment zijn er twee gadgets met betrekking tot 100 jaar SV Terwolde uitgebracht, te weten en sjaal en een sleutelhanger. Beide zijn te koop bij Ria Sijbrand en Monique Witteveen.


Beleid Grensoverschrijdend gedrag
Tijdens de algemene ledenvergadering is het beleidsstuk ‘grensoverschrijdend gedrag’ geaccordeerd door de leden. Naar aanleiding van dit beleid zijn er VOG’s (=verklaring omtrent gedrag) aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de leden van het dagelijks bestuur. Om een ‘goedgekeurd’ VOG te krijgen, wordt er een onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van betreffende persoon op een aantal functie aspecten. Voor het dagelijks bestuur wordt er bijvoorbeeld gekeken of er bij de bestuursleden in het verleden problemen waren met betrekking tot:
1) Informatie; het om kunnen gaan met gevoelige/vertrouwelijke informatie,
2) Geld; het om kunnen gaan met geld en het hebben van budgetbevoegdheid,
3) Zakelijke transacties; het beslissen over offertes en het doen van aanbestedingen,
4) Aansturen organisatie; het vanuit de functie kunnen aansturen van mensen en/of (een deel van) een organisatie
5) Personen; belast kunnen zijn met de zorg voor minderjarigen en (hulpbehoevende) personen
Harry en Andrea hebben ondertussen een goedgekeurd VOG ontvangen. Voor Theo en Brigit staat deze nog uit. Voor Ed, onze vertrouwenscontactpersoon, wordt de VOG op korte termijn aangevraagd. Daarna volgt de procedure voor de bestuursleden van het Hoofdbestuur. Welke items worden uitgevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid is afhankelijk van de rol/functie van de betreffende vrijwilliger.

Nieuwe Wet AVG, ook voor sportverenigingen
Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. De AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Burgers krijgen meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Dit geldt dus ook voor onze vereniging, aangezien we met een ledenbestand werken. We moeten kunnen aantonen dat we op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens. Dit betekent dat we bezig zijn om een privacy protocol voor SV Terwolde op te stellen, zodat we netjes voldoen aan de verplichtingen van de AVG. We zullen u hiervan de komende tijd op de hoogte houden.

Sportkrant gemeente Voorst
Eind april wordt de eerste editie van de sportkrant van de gemeente Voorst uitgegeven. Deze krant bevat pagina’s met informatie van sportclubs in de gemeente Voorst en wordt huis aan huis verspreidt binnen de gemeente (oplage van ongeveer 13.500 kranten). Ook wij hebben vanuit SV Terwolde een volle pagina mogen vullen. Dit is een mooie gelegenheid om onze sportvereniging binnen de gemeente onder de aandacht te brengen.

Vrijwilligersavond op 15 juni
Op vrijdag 15 juni is de jaarlijkse vrijwilligersavond. Vrijwilligers: noteer deze avond vast in uw agenda! William is al druk met de voorbereidingen van het programma bezig. De uitnodiging ontvangt u tegen die tijd.

Sixday
Ook de jaarlijkse Sixday komt er weer aan. Deze zal plaatsvinden op zondag 17 juni. Via de website volgt binnenkort meer informatie over het inschrijfproces.






 

zoeken
onze sponsoren